Bài 24: Cường độ dòng điện

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Cường độ dòng điện

2.1.1. Thí nghiệm

 • Nhận xét: Với một bóng đèn nhất định -> khi đèn càng sáng thì số chỉ của ampe kế càng lớn.

2.1.2. Cường độ dòng điện

 • Số chỉ ampe kế cho biết dòng điện mạnh hay yếu.
 • Kí hiệu: chữ I
 • Đơn vị: Ampe – kí hiệu A (mA)

1A = 1000mA

2.2. Ampe-kế

 • Ampe-kế là dụng cụ để đo cường độ dòng điện.
 • Kí hiệu : A và mA
 • Khi sử dụng Ampe-kế để đo cường độ dòng điện cần chú ý:
  • Chọn ampe kế có GHĐ phù hợp với kết quả cần đo, ampe kế có ĐCNN càng nhỏ thì độ chính xác của kết quả đo càng cao
  • Mắc chốt (+) của ampe kế với cực dương của nguồn điện, không được mắc trực tiếp chốt (+) , (-) của ampe kế với hai cực của nguồn điện.
 • Kí hiệu vẽ sơ đồ mạch điện là :

2.3. Đo cường độ dòng điện

2.3.1. Vẽ sơ đồ:

2.3.2. Cách mắc

 • Mắc A nối tiếp với vật cần đo cường độ dòng điện .
 • Mắc cực dương của A về phía cực dương của nguồn điện .
 • Mắc cực âm của A về phía cực âm của nguồn điện

Bài tập minh họa

Bài 1:

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 0,175A = ……………mA
b) 0,38A = …………..mA
c) 1250mA = …………A
d) 280mA = ………… A

Hướng dẫn giải

a) 0,175A = 175mA
b) 0,38A = 380mA
c) 1250mA = 1,25A
d) 280mA = 0,28 A

Bài 2:

Ampe kế trong sơ đồ nào được mắc đúng, giải thích vì sao ?

Hướng dẫn giải:

 • Mạch điện được mắc đúng là Sơ đồ (a).
 • Vì chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

Bài 3:

Ampe kế có giới hạn đo la 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây.
A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A.
B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.
C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.
D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn đáp án B.
  • Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.