Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Làm thí nghiệm:

2.1.1. Dụng cụ thí nghiệm:

 • Một bình cầu thuỷ tinh đựng nước màu có nút cao su cắm xuyên qua một ống thuỷ tinh, một bình nước nóng, một bình nước lạnh, khăn lau khô và sạch.

2.1.2. Tiến hành thí nghiệm :

 • Nút chặt bình bằng nút cao su. Quan sát nước màu dâng lên trong ống thuỷ tinh.
 • Đặt bình cầu vào chậu nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước màu trong ống thuỷ tinh.

2.1.3. Trả lời câu hỏi

 • Mực nước trong ống thủy tinh sẽ tăng lên khi nhúng vào nước nóng: chất lỏng sẽ nở ra khi nóng lên.
 • Khi nhúng bình cầu vào nước lạnh, mực nước sẽ hạ xuống: chất lỏng gặp lạnh sẽ co lại.

2.2. Chứng minh các chất lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau.

 • Dùng ba bình cầu giống nhau để thể tích ban đầu của các chất lỏng như nhau.
 • Cùng nhúng chung trong một chậu nước nóng để chúng có cùng một độ tăng nhiệt độ như nhau
 • Nhúng ba bình cầu chứa ba loại chất lỏng khác nhau vào chậu nước nóng, ta thấy mực chất lỏng ở các ống thủy tinh dâng lên khác nhau.
 • Vậy: Các chất lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau.

2.3. Rút ra kết luận

a. Thể tích nước trong bình tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.

b. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau

Hay:

 • Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
 • Các chất lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau.

Bài tập minh họa


Bài 1:

a. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

b. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Hướng dẫn giải:

 • Vì khi nước nóng lên, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài
 • Sở dĩ không đóng chai thật đầy để tránh sự bật nắp chai do sự co giãn vì nhiệt của chất lỏng.

Bài 2:

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? Chọn câu đúng nhất:

A. Khối lượng chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng chất lỏng tăng.

C. Thể tích chất lỏng tăng.

D. Chỉ có a và b

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C.

Khi đun nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng.