Hoạt động lớp học

Khoa học. Thú vị. Hiệu quả

Những  ưu điểm vượt trội từ lớp học:

Mỗi học viên tùy theo nhận thức và năng lực của mình sẽ được giáo viên chuẩn bị bài giảng phù hợp cho mỗi buổi học và chỉ mình em có bài giảng đó.

  1. Tập trung ngay vào phần kiến thức còn thiếu và cần học của cá nhân mỗi học viên;

  2. Học viên đến lớp thì bài học mới bắt đầu. Do đó: nếu có đến trễ cũng không lo mất bài.

Chủ động khám phá bài giảng tương tác

  1. Phát huy hết khả năng của bản thân. Học sâu nhớ lâu;

  2. Học theo nhịp cá nhân, không phụ thuộc vào giáo viên và học viên khác;

  3. Giúp học viên có thể học vượt chương trình trên trường do không bị phụ thuộc;

  4. Kết quả thực tế cho thấy ngay cả học sinh yếu nhất cũng có thể học tốt các bài giảng của 8910;

Hỗ trợ 1 – 1 bởi giáo viên giỏi và hiểu học viên nhất

  1. Giáo viên tập trung vào phần kiến thức mà học viên không hiểu hoặc có vấn đề. Không lan man dài dòng. Từ đó tiết kiệm được thời gian và công sức của cả giáo viên lẫn học viên.

  2. Hỗ trợ giải quyết ngay trong mỗi buổi học giúp học viên không bị sai hệ thống (hoặc một lỗi sai lặp đi lặp lại). Các lỗi dần ít đi từ đó giúp học viên học bài mới dễ dàng hơn…

Đăng ký học thử miễn phí

Quà tặng: 1 buổi học thử miễn phí + 1 gói kiểm tra kiến thức toàn diện
Please select a valid form