Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nắm

1.1.1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Nhôm và Oxi

4Al + 3O2 2Al2O3

trắng không màu trắng

1.1.2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của Sắt với Lưu huỳnh

Fe(r, bột đen) + S (r, bột vàng) FeS (r, đen)

1.1.3. Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Nhôm và Sắt

Sử dụng thuốc thử NaOH:

 • Nhôm có phản ứng với dung dịch NaOH. Hiện tượng có khí không màu sinh ra.
 • Sắt không phản ứng với dung dịch NaOH

1.2. Kĩ năng phòng thí nghiệm

 • (1) Chỉ được làm thí nghiệm khi có sự hiện diện của giáo viên trong phòng thí nghiệm.
 • (2) Đọc kỹ hướng dẫn và suy nghĩ trước khi làm thí nghiệm.
 • (3) Luôn luôn nhận biết nơi để các trang thiết bị an toàn.
 • (4) Phải mặc áo choàng của phòng thí nghiệm.
 • (5) Phải mang kính bảo hộ.
 • (6) Phải cột tóc gọn lại.
 • (7) Làm sạch bàn thí nghiệm trước khi bắt đầu một thí nghiệm.
 • (8) Không bao giờ được nếm các hóa chất thí nghiệm. Không ăn hoặc uống trong phòng thí nghiệm.
 • (9) Không được nhìn xuống ống thí nghiệm.
 • (10) Nếu làm đổ hóa chất hoặc xảy ra tại nạn, báo cho giáo viên ngay lập tức.
 • (11) Rửa sạch da khi tiếp xúc với hóa chất.
 • (12) Nếu hóa chất rơi vào mắt, phải đi rửa mắt ngay lập tức.
 • (13) Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi qui định như được hướng dẫn.

Bài tập minh họa


2.1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Nhôm và Oxi

 • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra

Video 1: Phản ứng giữa Nhôm và oxi

 • Hiện tượng: Nhôm cháy sáng trong oxi
 • Giải thích: Al2O3 mỏng, bền trong không khí

4Al + 3O2 2Al2O3

trắng không màu trắng

2.2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của Sắt với Lưu huỳnh

 • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra

Video 2: Phản ứng giữa Sắt và lưu huỳnh

 • Hiện tượng: Sắt cháy sáng trong lưu huỳnh,
 • Giải thích: Bột Sắt phản ứng với bột lưu huỳnh theo phương trình

Fe(r, bột đen) + S (r, bột vàng) FeS (r, đen)

2.3. Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Nhôm và Sắt

 • Các em chú ý quan sát thí nghiệm và hiện tượng của phản ứng xảy ra

 • Ống nghiệm có sũi bọt khí có chứa nhôm do phản ứng của nhôm với dd NaOH
 • Sắt không có phản ứng với dung dịch NaOH