Bài 35 Bài thực hành 5

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nắm

1.1.1. Thí nghiệm 1: Điều chế khí Hiđro từ axit clohiđic HCl, kẽm Zn. Đốt cháy khí Hiđro trong không khí

Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2H2O + O2 → 2H2O

1.1.2. Thí nghiệm 2: Thu khí Hiđro bằng cách đẩy không khí

Khí hiđro sinh ra theo ống dẫn khí vào đẩy không khí,đẩy nước ra và chiếm chỗ trong lọ.

1.1.3. Thí nghiệm 3: Hiđro khử Đồng (II) oxit

Phương trình hóa học: CuO + H2 → Cu + H2O

1.2. Kĩ năng phòng thí nghiệm

1.2.1. Thí nghiệm 1: Điều chế khí Hiđro từ axit clohiđic HCl, kẽm Zn. Đốt cháy khí Hiđro trong không khí

 • Để nghiêng ống nghiệm khi bỏ viên Zn vào → khỏi bể ống nghiệm
 • Để khí H2 thoát ra một thời gian trước khi đốt

1.2.2. Thí nghiệm 2: Thu khí Hiđro bằng cách đẩy không khí

 • Thu bằng cách đẩy nước: Phải đổ nước đầy ống nghiệm → úp ngược vào chậu → thu.
 • Thu bằng cách đẩy không khí: úp miệng ống xuống dưới.

1.2.3. Thí nghiệm 3: Hiđro khử Đồng (II) oxit

 • Đặt CuO vào đáy ống nghiệm.
 • Miệng ống nghiệm đựng CuO thấp hơn đáy ống nghiệm.
 • Nung nóng CuO trước → dẫn H2 vào.

Bài tập minh họa


2.1. Thí nghiệm 1: Điều chế khí Hiđro từ axit clohiđic HCl, kẽm Zn. Đốt cháy khí Hiđro trong không khí.

2.1.1. Cách tiến hành

 • Nguyên liệu thường được dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là axit HCl và kim loại Zn.
 • Cho viên kẽm vào dung dịch axit HCl

Video 1: Phản ứng điều chế khí H2 từ phản ứng của Zn và Axit HCl

2.1.2. Hiện tượng – Giải thích

 • Hiện tượng:
  • Khi cho viên kẽm vào dung dịch axit HCl → dung dịch sôi lên và có khí thoát ra, viên kẽm tan dần.
  • Đốt khí thoát ra từ đầu ống thí nghiệm, khí cháy trong không khí với ngọn lửa xanh mờ (khí H2)
  • Sau khi phản ứng kết thúc, lấy 1-2 giọt dung dịch trong ống nghiệm đem cô cạn → thu được chất rắn màu trắng.
 • Giải thích: Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ; 2H2O + O2 → 2H2O.

2.2. Thí nghiệm 2: Thu khí Hiđro bằng cách đẩy không khí

 • Cách tiến hành: Các em chú ý thao tác tiến hành thí nghiệm trong đoạn phim sau:

Video 2: Thí nghiệm thu khí Hiđro bằng cách đẩy không khí

 • Hiện tượng và giải thích: Khí hiđro sinh ra theo ống dẫn khí vào đẩy không khí,đẩy nước ra và chiếm chỗ trong lọ. Đưa lọ đựng khí hiđro lại gần ngọn lửa đèn cồn: nếu hiđro tinh khiết chỉ nghe tiếng nổ nhỏ.

2.3. Thí nghiệm 3: Hiđro khử Đồng (II) oxit

 • Cách tiến hành: Các em chú ý thao tác tiến hành thí nghiệm trong đoạn phim sau:

Video 3: Phản ứng giữa bột Đồng (II) hidroxit CuO và khí Hidro H2

 • Hiện tượng: CuO từ màu đen chuyển dần thành màu đỏ (đồng kim loại) đồng thời có hơi nước thoát ra.
 • Giải thích: Ở nhiệt độ cao H2 dễ dàng tác dụng với CuO tạo thành kim loại Cu và nước.

Phương trình hóa học: H2 + CuO (màu đen) Cu + H2O