Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau?

 • Ta có thể trộn hai hay chiều chùm sáng màu với nhau nếu chùm chiếu các chùm sáng đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng. Màu của màn ảnh chỗ đó sẽ là màu mà ta thu được khi trộn các chùm sáng màu nói trên với nhau.
 • Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn.

2.2. Trộn hai ánh sáng màu với nhau

 • Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng màu khác hẳn.
 • Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

2.3. Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng

 • Trộn các ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ánh sáng trắng.
 • Trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau cũng sẽ được ánh sáng trắng.
 • Tuy nhiên, các ánh sáng trắng nói trên có khác chút ít và khác với ánh sáng trắng của ngọn đèn hoặc mặt trời phát ra.
 • Ba màu đỏ,lục, lam được gọi là ba màu cơ bản. Đó là vì nếu trộn ba chùm sáng nàu cơ bản với độ mạnh yếu thích hợp ta sẽ thu được đủ mọi màu trong tự nhiên.

quy tắc trộn màu

Bài tập minh họa


Bài 1:

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây : đỏ, vàng, da cam, lục, tím?

Hướng dẫn giải:

 • Màu da cam

Bài 2:

Tại mỗi điểm trên màn hình của một tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Hỏi nếu cả ba hạt đều được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

Hướng dẫn giải:

 • Màu trắng.
 • Theo quy tắc trộn màu