Bài 22: Dẫn nhiệt

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Dẫn nhiệt

2.1.1. Thí nghiệm

Dùng đèn cồn đun nóng đầu A thanh đồng

2.1.2. Nhận xét thí nghiệm

 • Nhiệt truyền đến miếng sáp nóng lên, chảy ra
 • Các đinh rơi từ nơi gần nguồn nhiệt đến nơi xa nguồn nhiệt

Nhận xét: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác

2.2. Tính dẫn nhiệt của các chất

2.2.1. Thí nghiệm 1

đèn cồn đun nóng thanh sắt

Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh.

 • Nhận xét thí nghiệm
  • C4: Các đinh có rơi xuống đồng thời không?
   • Các đinh rơi xuống không đồng thời, hiện tượng này chứng tỏ thanh đồng dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh
  • C5: Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì ?
   • Trong 3 chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất
 • Kết luận: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

2.2.2. Thí nghiệm 2

 • Nhận xét thí nghiệm
  • C6: Khi nước ở đầu ống nghiệm sôi thì hiện tượng gì xảy ra với viên sáp gắn ở đáy ống nghiệm ?
   • Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy.
 • Kết luận: Sáp không nóng chảy, chất lỏng dẫn nhiệt kém

2.2.3. Thí nghiệm 3

Dẫn nhiệt của không khí

 • Nhận xét thí nghiệm
  • C7: Sáp không nóng chảy, chất khí dẫn nhiệt kém
 • Bảng dẫn nhiệt của một số chất:

Bảng dẫn nhiệt của một số chất

2.2.4. Kết luận

 • Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất: Đồng > nhôm> thủy tinh
 • Chất lỏng, chất khí dẫn nhiệt kém
 • Chất rắn dẫn nhiệt tốt nhất, chất khí dẫn nhiệt kém nhất: rắn> lỏng > khí

Bài tập minh họaBài 1:

Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta lại thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng?

Hướng dẫn giải:

 • Kim loại là chất dẫn nhiệt rất tốt. Vào những ngày trời lạnh, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ của cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt truyền từ cơ thể sang kim loại và bị phân tán nhanh, làm cho ta có cảm giác bị lạnh đi một cách nhanh chóng.
 • Ngược lại vào những ngày nóng, nhiệt độ của kim loại bên ngoài cao hơn nhiệt độ của cơ thể. Khi chạm vào kim loại, nhiệt lượng truyền từ kim loại sang cơ thể làm cho ta có cảm giác nóng lên.

Bài 2:

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

 • Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông vì mùa đông, thời tiết lạnh, chim xù lông để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim, điều này giúp chim được giữ ấm hơn.