Bài 21: Nhiệt năng

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nhiệt năng

 • Nhiệt năng: Tổng động năng phân tử của tất cả các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng
 • Mọi vật đều có nhiệt năng vì phân tử cấu tạo nên vật luôn luôn chuyển động.
 • Nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

2.2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng .

2.2.1. Thực hiện công

C1: Cọ xát miếng đồng → Miếng đồng nóng lên → Nhiệt năng tăng

 • Để làm tăng nhiệt năng của vật ta thực hiện công bằng cách cho vật chuyển động hoặc tác động lực lên vật.

2.2.2. Truyền nhiệt:

C2: Đốt nóng miếng đồng hoặc thả miếng đồng vào cốc nước nóng

 • Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt.

2.3. Nhiệt lượng

 • Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
  • Kí hiệu: Q
  • Đơn vị: J ( Jun)

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hãy tìm 3 thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Hướng dẫn giải:

 • Thí nghiệm minh họa
  • Đun nước.
  • Đốt nóng miếng đồng
  • Thả miếng đồng vào cốc nước nóng

Bài 2:

Đun nóng một ống nghiệm nút kín có đựng nước. Nước trong ống nghiêm nóng dần, tới một lúc nào đó hơi nước trong ông nghiệm làm bật nút lên. Trong thí nghiệm trên, khi nào thì có truyền nhiệt, khi nào có thực hiện công.

Hướng dẫn giải:

 • Khi đun nước có sự truyền nhiệt từ ngọn lửa sang nước.
 • Khi hơi nước giãn nở làm bật nút chai thì có sự thực hiện công.