Bài 7: Gương cầu lồi

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

 • Nhận biết:
  • Gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.
 • Thí nghiệm 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

 

 • Nhận xét về tính chất của ảnh và độ lớn của ảnh so với vật
  • Ảnh ảo
  • Ảnh nhỏ hơn vật
 • Thí nghiệm 2: So sánh ảnh của hai vật giống nhau trước gương phẳng và gương cầu lồi.

 • Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:
  • Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
  • Ảnh nhỏ hơn vật

2.2. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

 • Thí nghiệm: So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương  phẳng và gương cầu lồi cùng kích thước

 • Kết luận:
  • Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn. Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?

Hướng dẫn giải

                            

 • Giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi người, xe cộ, … bị vật cản che khuất, tránh được tai nạn giao thông.

Bài 2:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng là …
2. Vật có mặt phản xạ hình cầu là…
3. Hiện tượng xảy ra khi trái đất đi vào vùng bóng tối của Mặt Trăng là…
4. Hiện tượng ánh sáng xảy ra khi gặp gương phẳng thì bị hắt lại theo một hướng xác định là…
5. Điểm sáng mà ta nhìn thấy trên trời, ban đêm, trời quang mây là …

Hướng dẫn giải:

1. Ảnh ảo
2. Gương cầu
3. Nhật thực
4. Phản xạ
5. Sao