Bài 6: Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

 • Cho một gương phẳng và một bút chì. Vẽ vị trí của gương và bút chì
 • Đặt bút chì song song với gương : Ảnh song song cùng chiều với vật

 • Đặt bút chì vuông góc với gương : Ảnh cùng phương nhưng ngược chiều với vật

2.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

 • Bố trí thí nghiệm như hình 6.2:
  • Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn.
  • Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng.
  • Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.
 • PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
 • Di chuyển gương từ từ ra xa mắt, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hình 6.3 bài 4 trang 18 SGK Vật lí lớp 7

Một người đứng trước gương phẳng như hình vẽ. Hãy dùng cách vẽ ảnh của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường ở phía sau. Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn thấy ?

Hướng dẫn giải:

 • Không nhìn thấy điểm N’ vì các tia sáng từ điểm sáng N tới gương cho các tia phản xạ không lọt vào mắt ta.
 • Nhìn thấy điểm M’ vì có tia phản xạ trên gương vào mắt ở O có đường kéo dài đi qua M’.