Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Sơ đồ mạch điện :

2.1.1. Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện :

Nguồn điện

(pin, ắcquy)

Hai nguồn

điện mắc

nối tiếp

(bộ pin, ắcquy)

Bóng đèn

Dây dẫn

Công tắc

(cái đóng ngắt)

Công tắc

đóng

Công tắc

mở

2.1.2. Sơ đồ mạch điện đơn giản

  • Mạch điện có thể mô tả bằng sơ đồ.
    • Ví dụ: Sử dụng các ký hiệu trên, hãy vẽ sơ đồ mạch điện

  • Từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.
  • Có thể thay đổi vị trí giữa các bộ phận trong cùng một mạch điện đơn giản.

2.2. Chiều dòng điện

  • Quy ước về chiều dòng điện: Chiều dòng điện (được biểu diễn bằng mũi tên) là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. (Đi ra cực dương qua các thiết bị rồi đi vào cực âm)
    • Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều
    • Chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong kim loại có chiều ngược với chiều quy ước của dòng điện

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện sau và vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch khi đóng công tắc.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ 1:

Khi đóng công tắc:

Bài 2:

Hãy dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện sau:

Hướng dẫn giải: