Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Dòng điện

2.1.1. Tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước.

 • Thí nghiệm 1: Làm nhiễm điện mảnh phim nhựa bằng cọ xát.

  

 • Khi ta chạm bút thử điện, đèn bút thử điện lóe sáng rồi tắt
 • Thí nghiệm 2:
 • Đóng khóa, đổ nước vào bình A.

  

 • Mở khóa, nước chảy qua ống một lúc rồi dừng lại.
 • Nhận xét
  • Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như  nước trong bình.
  • Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước  chảy từ bình A xuống bình B.

2.1.2. Kết luận:

 • Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
 • Đèn điện sáng, quạt điện quay các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua nó

2.2. Nguồn điện

2.2.1. Các nguồn điện thường dùng:

 • Ví dụ: Pin, acquy.
 • Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.
 • Mỗi nguồn điện đều có 2 cực, cực dương (+) và cực âm (-)

2.2.2. Mạch điện có nguồn điện:

 • Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện

Bài tập minh họa


Bài 1:

Cho các cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết năm câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các cụm từ đã cho.

Hướng dẫn giải:

 • Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
 • Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua
 • Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua
 • Đèn điện sáng cho biết có dòng điện chạy qua nó
 • Các điện tích dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện

Bài 2:

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát.

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C.

Bài 3:

Em hãy chọn câu trả lời đúng
Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện?
A. Pin.
B. Bóng đèn điện đang sáng.

C. Đinamô lắp ở xe đạp.
D. Acquy.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án B. Dụng cụ  không phải nguồn điện là  bóng đèn điện đang sáng