Bài 10: Nguồn âm

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nhận biết nguồn âm :

 • Nguồn âm là những vật phát ra âm .
 • Những nguồn âm thường gặp :
  • Các nguồn âm tự nhiên: tiếng sấm, tiếng thác đổ…
  • Các nguồn âm nhân tạo: tiếng đàn, tiếng động cơ…

           

Tiếng thỉnh chuông                                                         Tiếng gảy đàn

           

Tiếng chim hót                                                          Tiếng hát song ca

2.2. Đặc điểm chung của nguồn âm

2.2.1. Thí nghiệm

         

Khi đứng yên thì dây thun không phát ra âm thanh     Khi dao động thì dây thun phát ra âm thanh.

 • Dây thun rung động và phát ra âm.

⇒ Sự rung động của dây cao su được gọi là sự dao động

2.2.2. Kết luận

 • Dao động là sự rung động qua lại quanh vị trí cân bằng
 • Khi phát ra âm các vật đều dao động

Bài tập minh họa


Bài 1:

Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ, cột không khí trong lọ sẽ dao động và phát ra âm. Hãy tìm cách kiểm tra xem có đúng khi đó cột khí dao động không?

Hướng dẫn giải:

Có thể kiểm tra sự dao động của cột không khí trong lọ bằng cách dán vải tua giấy mỏng vào miệng lọ sẽ thấy tua giấy rung rung.

Bài 2:

Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra âm: Khi gảy đàn ghi ta, khi đánh trống?

Hướng dẫn giải:

 • Khi gảy đàn ghi-ta: Bộ phận dao động phát ra âm là dây đàn, không khí trong thùng đàn.
 • Khi đánh trống: Bộ phận dao động phát ra âm là mặt trống, không khí trong cái trống.

Bài 3:

Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây?

A. Khi kéo căng vật

B. Khi uốn cong vật

C. Khi nén vật

D. Khi làm vật dao động

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án D: Vật phát ra âm khi làm vật dao động

Bài 4:

Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm?

A. Người ca sĩ phát ra âm

B. Từ núm điều chỉnh âm thanh của chiếc ti vi.

C. Màn hình tivi dao động phát ra âm

D. Màng loa trong tivi dao động phát ra âm

Hướng dẫn giải:

 • Chọn đáp án D: Màng loa trong tivi dao động phát ra âm