Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng

2.1.1. Những sự biến đổi của chuyển động:

 • Vật đang chuyển động bị dừng lại.
 • Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
 • Vật chuyển động nhanh lên.
 • Vật chuyển động chậm lại.
 • Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

2.1.2.  Những sự biến dạng:

 • Sự biến dạng là sự thay đổi hình dang của vật
 • Ví dụ: Người đang giương cung đã tác dụng một lực vào dây cung nên làm cho dây cung và cánh cung biến dạng.

             

2.2. Những kết quả tác dụng của lực

2.2.1. Thí nghiệm:

 

 • Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây: Khi xe đang chạy bỗng đứng yên làm biến đổi chuyển động của xe.

 • Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm: Làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

2.2.2. Rút ra kết luận:

 • Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe.
 • Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm biến đổi chuyển động của xe.
 • Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi.
 • Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo.
 • Kết luận: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động của vật B hoặc làm biến dạng vật lý. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra

Bài tập minh họaBài 1:

Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng:

A. Một tấm bê tông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, trên mặt in hằng lõm các vết chân gà

B. Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ ngay trên mặt đất

C. Trời dông, một nhành lá bàng bị bay lên cao

D. Chiếc phao của một cần câu đang nổi, bổng bị chìm xuống nước

Hướng dẫn giải

A. Vật tác dụng lực là chân gà, mặt tấm bê tông bị tác dụng lực nên bị biến dạng.

B. Vật tác dụng lực là chiếc thang tre khi đổ xuống, chiếc nồi nhôm bị tác dụng lực nên bị biến dạng.

C. Vật tác dụng lực là gió, chiếc lá đang rơi xuống bị tác dụng của lực đẩy nên bay lên cao.

D. Cành cây bàng bị gãy, tức là bị biến dạng. Chắc đã có một ai đó đã tác dụng lực bẽ gãy cành cây.

Bài 2:

Hãy nêu một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó và một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó.

Hướng dẫn giải

 • Đứa bé dùng tay đẩy quả bóng nhựa đi một đoạn rồi dừng lại. Như vậy em bé đã dùng lực tác dụng len quả bóng làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
 • Lấy tay đè lên một lò xo, ta thấy lò xo bị biến dạng. Như vậy ta đã dùng một lực tác dụng lên lò xo làm lò xo biến dạng.