Bài 28: Sự sôi

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Thí nghiệm về sự sôi

2.1.1. Tiến hành thí nghiệm:

 • Thí nghiệm mô phỏng về sự sôi : Đốt đèn cồn để đun nước

Thí nghiệm mô phỏng về sự sôi : Đốt đèn cồn để đun nước

 • Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian, các hiện tượng ra xảy trong lòng khối nước trên mặt nước và ghi kết quả.

2.1.2. Quan sát hiện tượng

 • Ở trên mặt nước:
  • I. Có ít hơi nước bay lên
  • II. Mặt nước bắt đầu xáo động
  • III. Mặt nước bắt đầu xáo động mạnh, hơi nước bay lên rất nhiều.
 • Ở trong lòng nước:
  • A. Các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình.
  • B. Các bọt khí nổi lên.
  • C. Nước reo.
  • D. Các bọt khí nổi lên nhiều hơn,.. .Nước sôi sùng sục.

2.1.3. Nhận xét:

 • Bảng theo dõi diễn biến khi đun nước thí nghiêm

2.1.4. Kết luận

 • Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt, xảy ra cả trong lòng lẫn trên mặt thoáng của chất lỏng

2.2. Vẽ đường biểu diễn

2.2.1. Vẽ đường biểu diễn sự sôi của nước

2.2.2. Nhận xét

 • Trong khoảng thời gian nào nước tăng nhiệt độ? Đường biểu diễn có đặc điểm gì?
  • Từ 0 đến phút thứ 11.
  • Đường nằm nghiêng.
 • Nước sôi ở nhiệt độ nào ?
  • 100oC
 • Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào? Đường biểu diễn có đặc điểm gì?
  • Không thay đổi.
  • Đường nằm ngang

Bài tập minh họa


Bài 1:

Tìm điểm giống nhau giữa quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi ?

Hướng dẫn giải:

 • Trong suốt quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

Bài 2:

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm con người đã ứng dụng sự sôi trong cuộc sống như thé nào? Lấy ví dụ?

Hướng dẫn giải:

 • Để đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là ta phải ăn chín uống sôi vì tới nhiệt độ sôi của nước ở 100oC làm chín thức ăn và tiêu diệt được đa số vì trùng có hại cho cơ thể con người
 • Ví dụ cụ thể:
  • Uống sôi là phải đun nước sôi mới uống
  • Nấu canh, nấu cơm, nấu canh, luộc rau .. đều phải đun sôi làm chín thức ăn đảm bảo sức khoẻ cho con người.