Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

2.1.1. Quan sát nhiệt kế y tế (loại nhiệt kế thủy ngân)

 • 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:
  • C1: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : \(35^oC\)
  • C2: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : \(42^oC\)
  • C3: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ \(35^oC\) đến \(42^oC\)
  • C4: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : \(0,1^oC\)
  • C5: Nhiệt độ được ghi màu đỏ: \(37^oC\)

2.1.2. Tiến hành đo

 • Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu.
  • Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác.
 • Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế .
 • Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế hoặc ngậm vào miệng.
 • Chờ chừng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
  • Chú ý: Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ.

2.2. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước

2.2.1. Quan sát nhiệt kế dầu

 • 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu:
  • C6: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : \(0^oC\)
  • C7: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : \(100^oC\)
  • C8: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ \(0^oC\) đến \(100^oC\)
  • C9: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: \(1^oC\)

2.2.2. Tiến hành đo

 • Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun
 • Đốt đèn cồn để đun nước cứ sau một phút lại ghi nhiệt đô của nước vào bảng theo dõi
 • Không được để nhiệt kế sát đáy cốc

Bài tập minh họa


Bài 1:

Chọn các thao tác sai:

Khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân ta phải chú ý:

A. Xác định GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế

B. Điều chỉnh về vạch số 0

C. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ

D. Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án B.

Bài 2:

Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ băng phiến đang nóng chảy?

A. Nhiệt kế rượu

B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân

D. Cả ba đều không được

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C.

 • Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ của các vật và các chất lỏng.