Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Đặt vấn đề

 • Làm cách nào để đưa ống bê tông lên bờ? Một số người quyết định vạt bờ dùng mặt phẳng nghiêng để kéo lên.

 • Kết luận:
  • Nên dùng một tấm ván có thể kéo được ống lên trên
  • Muốn giảm lực kéo thì cần giảm độ nghiêng đồng thời tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.
  • Khi dùng mặt phẳng nghiêng có một số ưu điểm:
   • Tư thế đứng chắc chắn hơn.
   • Kết hợp được một phần trọng lực của cơ thể.
   • Cần một lực bé hơn (bằng P).

2.2. Thí nghiệm

 • Đo lực kéo \({F_2}\) trên mặt phẳng nghiêng có các độ nghiêng khác nhau.
  • Lần 1: Dùng tấm ván ngắn nhất lắp vào thí nghiệm, dùng lực kế xác định độ lớn của lực.
  • Lần 2: Dùng miếng ván dài hơn thay thế và xác định lại lực kéo.
  • Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng bằng tấm ván dài nhất, đo lại kết quả
 • Kết luận: Giữ nguyên độ cao, thay đổi chiều dài mặt phẳng nghiêng thì độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng sẽ thay đổi.

2.3. Rút ra kết luận

 • Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ (hoặc càng lớn) khi:
  • Mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng càng ít (càng nhiều).
  • Kê đầu mặt phẳng nghiêng càng thấp (càng cao).
  • Dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài càng lớn (càng nhỏ).
  • Tăng độ dài đồng thời giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng
 • Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn giải

Hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng:

 • Người công nhân có thể dùng tấm ván để tạo mặt phẳng nghiêng và chuyển dễ dàng các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe tải.
 • Người Ai Cập đã biết đắp những con đường dốc để di chuyển những khối đá lớn lên cao trong quá trình xây dựng kim tự tháp.

Bài 2:

Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?

A. Tăng độ dài mặt phẳng nghiêng.

B. Giảm độ dài mặt phẳng nghiêng.

C. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Tăng độ dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án B