Bài 10: Lực kế – Phép đo lực .Trọng lượng và khối lượng

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Tìm hiểu lực kế

2.1.1. Lực kế là gì?

 • Lực kế là một dụng cụ dùng để đo lực.
 • Lực kế thường dùng là lực kế lò xo. Có loại lực kế đo lực kéo, có loại đo lực đẩy và cũng có loại có thể đo cả hai lực trên

2.1.2. Mô tả một lực kế lò xo đơn giản

 • Lực kế có một chiếc lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị.
 • Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ

2.2. Đo một lực bằng lực kế

2.2.1 Cách đo lực

 • Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0.
 • Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo lực kế.
 • Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo

2.2.2 Thực hành đo lực

 • Xác định trọng lượng của quyển SGK, ghi chép kết quả
 • Khi đo cần phải cầm lực kế sao cho lò xo lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo là trọng lực có phương thẳng đứng.

2.3. Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

 • Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng của cùng một vật là:

P = 10m

trong đó, m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg; P là trọng lượng của vật, đơn vị đo là N

 • Ví dụ:

a. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng là 1N.

b. Một quả cân có khối lượng 200g thì có trọng lượng là 2N.

c. Một túi đường có khối lượng là 1kg thì có trọng lượng là 10N.

 • Như vậy, giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật có hệ thức P=10m.

Bài tập minh họaBài 1.

Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

a) Một ôtô tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ nặng …. niutơn.

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niutơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng …..gam.

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng …. niutơn.

Hướng dẫn giải

a) 28.000

b) 92 gam

c) 160.000 niutơn

Bài 2.

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp với nội dung ở cột bên phải

1. Một chiếc xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượng là a) nhỏ hơn 10 một chút
2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải 3 tấn phải b) chấp nhận công thức P=10m để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.
3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức P(N) = 10m(kg) phải c) nhỏ hơn 3.000N một chút
4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính, ta vẫn d) 30.000N

Hướng dẫn giải

1-d 2-c 3-a 4-b