Tóm tắt lý thuyết Câu 1. Nam châm có mấy cực? Là ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Lý thuyết 2.1.1. Hãy nêu bộ phận ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo và hoạt động của máy ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Sự hao phí điện năng trên đường ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Tác dụng của dòng điện xoay chiều ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo và hoạt động của máy ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Chiều của dòng điện cảm ứng 2.1.1. ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Sự biến đổi số đường sức từ ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Tóm tắt lý thuyết 2.1.1. Áp dụng ...