Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nắm Loại hợp chất Amin ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Peptit a. Khái niệm peptit Peptit: là ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm và Danh pháp a. Khái ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm, phân loại và danh pháp ...