Bài 55 Thực hành Tính chất của gluxit

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nội dung ôn tập

a) Thí nghiệm 1: Tác dụng của Glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac

C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

b) Thí nghiệm 2: Phân biệt Glucozơ, Saccarozơ và tinh bột

Sự hấp phụ Iod vào các khe trống trong tinh bột tạo màu xanh đen.

⇒ Phương pháp dùng để nhận biết Hồ tinh bột và ngược lại (dùng để nhận biết Iod)

1.2. Kĩ năng thí nghiệm

 • Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.
 • Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.
 • Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.
 • Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.
 • Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.
 • Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

Bài tập minh họa


2.1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của Glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac

a. Cách tiến hành

Cách tiến hành, các em quan sát thí nghiệm sau:

Video 1: Phản ứng tráng bạc của Glucozơ

b) Hiện tượng

Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm

c) Giải thích:

Do Ag sinh ra từ phản ứng bám lên thành ống nghiệm: C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)

2.2. Thí nghiệm 2: Phân biệt Glucozơ, Saccarozơ và tinh bột

a) Cách tiến hành

Cách tiến hành, các em quan sát thí nghiệm sau:

Video 2: Phân biệt glucozơ, saccarozo và tinh bột

b) Hiện tượng

 • Khi cho hồ tinh bột vào thì dung dịch trong ống 2 hóa xanh
 • Khi cho dung dịch bạc nitrat trong amoniac vào ống 1 và 3 rồi ngâm cả hai ống trong cốc nước nóng thấy ống 1 có xuất hiện lớp kim loại trắng sáng bám lên thành ống nghiệm số 1

c) Giải thích

 • Khi cho hồ tinh bột vào thì dung dịch trong ống 2 hóa xanh là do sự hấp phụ Iod vào các khe trống trong tinh bột tạo màu xanh đen ⇒ Nhận biết tinh bột
 • Khi cho dung dịch bạc nitrat trong amoniac vào ống 1 và 3 rồi ngâm trong cốc nước nóng thấy ống 1 có xuất hiện lớp kim loại trắng sáng bám lên thành ống nghiệm
  • Ống 1 chứa Glucozơ: Do phản ứng C6H12O6 + Ag2O \(\overset{NH_{3}}{\rightarrow}\) C6H12O7 (Axit gluconic) + 2Ag\(\downarrow\)
  • Ống 3 chứa Saccarozơ