Bài 53 Protein

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Trạng thái tự nhiên

protein

Hình 1: Protein có nhiều trong cơ thể động, thực vật

1.2. Thành phần và cấu tạo phân tử

a) Thành phần

Chủ yếu là cacbon, hidro, oxi, nitơ và một lượng nhỏ S, P, kim loại…

b) Cấu tạo phân tử

Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một “ mắt xích” trong phân tử protein .

Cấu trúc phân tử Protein

Hình 2: Cấu tạo phân tử Protein

1.3. Tính chất

a) Phản ứng thủy phân

Protein + Nước \(\xrightarrow[Axit/Bazo]{t^{0}}\) Hỗn hợp amino axit

b) Sự phân hủy bởi nhiệt

  • Các em quan sát thí nghiệm sau:

Video 1: Thí nghiệm đốt cháy Protein

  • Hiện tượng: Tóc cháy có mùi khét.
  • Giải thích: Trong tóc có thành phần chính là Protein nên Khi đun nóng mạnh và không có nước , Protein bị phân hủy tạo ra những chất bay hơi và có mùi khét.

c) Sự đông tụ

  • Các em quan sát các thí nghiệm minh họa sự đông tụ của protein sau:

Video 2: Protein đông tụ khi đun nóng

Video 3: Sự đông tụ của Protein bởi tác nhân Axit (chanh)

⇒ Một số Protein tan được trong nước, tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất vào các dung dịch này thường xảy ra hiện tượng kết tủa Protein. Đây gọi là sự đông tụ Protein.

1.4. Ứng dụng

  • Ứng dụng chính của Protein dùng để làm thức ăn.
  • Ngoài ra, còn có những ứng dụng trong công nghiệp dệt (len, tơ tằm), da, mĩ nghệ (sừng, ngà)

Nanh lợn rừng

Hình 3: Nanh lợn rừng được dân “sành” ưa chuộng.

Móng hổ

Hình 4: Một chiếc móng hổ được rao bán trên mạng