Bài 26: Clo

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính chất vật lí

Chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước, clo là khí độc.

1.2. Tính chất hoá học

1.2.1. Clo có những tính chất của phi kim không?

Tác dụng với kim loại

 • Phản ứng hóa học: 2Fe (trắng xám) + 3Cl2 2FeCl3 (màu đỏ)

Video 1: Phản ứng giữa Sắt và khí Clo

 • Phản ứng hóa học: Cu +Cl2 CuCl2(trắng)

Video 2: Phản ứng giữa Đồng và khí Clo

 • Nhận xét: Clo phản ứng với hầu hết kim loại tạo thành muối clorua

Tác dụng với hiđro

 • Phản ứng hóa học: Cl2 + H2 2HCl

Video 3: Phản ứng giữa H2 và Cl2

 • Kết luận: Clo có những tính chất hoá học của phi kim :tác dụng hầu hết kim loại tạo thành muối clorua,tác dụng với hiđro tạo thành hiđroclorua .Clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh

1.2.2. Clo còn có tính chất hoá học nào khác?

Tác dụng với nước

 • Phương trình phản ứng: Cl2 + H2O \(\leftrightarrows\) HClO + HCl

Video 4: Phản ứng giữa khí Clo và nước

 • Nhận xét: Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất Cl2, HCl, HClO

Tác dụng với dd NaOH

Cl2 (vàng lục) +NaOH \(\leftrightarrows\) NaClO (không màu) + NaCl (không màu) +H2O

Dung dịch hỗn hợp hai muối Natri clorua (NaCl) và Natri hipoclorit (NaClO) gọi là hỗn hợp nước Javen. Dung dịch này có tính tẩy màu tương tự HCl và HClO là chất oxi hóa mạnh.

1.3. Ứng dụng của Clo

 • Khử trùng nước sinh hoạt.
 • Tẩy trắng vải sợi, bột giấy.
 • Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, cao su.
 • Điều chế nước giaven, clorua vôi

Ứng dụng của Clo

Hình 1: Ứng dụng của Clo

1.4. Điều chế khí Clo

1.4.1. Điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm

Điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

Hình 2: Điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

 • Phương pháp điều chế: 4HCl+MnO2 (đun nhẹ) → MnCl2+Cl2+2H2O
 • Khí Clo có màu vàng lục, mùi hắc thoát ra
 • Khi thu khí để bình đứng vì khí clo có M = 71 > không khí (29) nên nặng hơn không khí. Không thể thu khí bằng cách đẩy nước vì khí Clo tác dụng với nước tạo dung dịch axit.
 • H2SO4 có tính háo nước nên sử dụng để hút ẩm, vì clo có phản ứng với nước

1.4.2. Điều chế Clo trong công nghiệp

Sơ đồ điện phân NaCl điều chế Clo

Hình 3: Sơ đồ điện phân NaCl điều chế Clo

 • Phương trình hóa học: 2NaCl+2H2O (điện phân có màng ngăn) → Cl2 + H2 +2NaOH
 • Khí Clo thu ở cực dương, khí Hidro thu ở cực âm, dung dịch NaOH

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hòa tan hoàn toàn 52,2 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Cl2 ở đkc?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
\(\Rightarrow n_{Cl_2}=n_{MnO_2}=0,6\ mol\)
⇒ V = 13,44 lít