Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính dẻo

 • Tiến hành các thí nghiệm sau và điền vào hai nội dung Hiện tượng và Giải thích trong bảng sau:
STT Cách tiến hành

Hiện tượng 

Giải thích 

1. Dùng búa đập  một đoạn ruột bút chì Ruột bút chì bị gãy vụn Ruột bút chì không có tính dẻo 
2. Dùng tay bẻ một đoạn dây đồng Dây đồng không bị gãy Đồng có tính dẻo
3. Dùng búa đập một đoạn dây nhôm Dây nhôm chỉ bị dát mỏng Nhôm có tính dẻo
 • Kết luận: kim loại có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng, tạo nên các đồ vật khác nhau.

Một số vật dụng có tỉnh dẻo

Hình 1: Một số vật dụng có tỉnh dẻo

 • Kim loại có tính dẻo.
 • Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau
 • Ứng dụng : Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng để tạo nên các đồ vật phục vụ cho đời sống và sản xuất.

1.2. Tính dẫn điện

Ứng dụng tính dẫn điện của kim loại

Hình 2: Ứng dụng tính dẫn điện của kim loại

 • Kim loại có tính dẫn điện
 • Các kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau
  • Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe …
  • Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

1.3. Tính dẫn nhiệt

Tính dẫn nhiệt của Kim loại

Hình 3: Tính dẫn nhiệt của Kim loại

 • Kim loại có tính dẫn nhiệt
 • Các kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau
 • Kim loại dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt

1.4. Tính ánh kim

Tính ánh kim của kim loại

Hình 4: Tính ánh kim của kim loại

 • Kim loại có ánh kim
 • Một số kim loại được dùng làm đồ trang sức và các vật dụng trang trí khác

1.5. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Tính chất vật lí của kim loại

Hình 5: Sơ đồ tư duy bài Tính chất vật lí của kim loại