Bài 7: Bài thực hành 2

Tóm tắt lý thuyết

Một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm

 • 1) Chỉ được làm thí nghiệm khi có sự hiện diện của giáo viên trong phòng thí nghiệm.
 • 2) Đọc kỹ hướng dẫn và suy nghĩ trước khi làm thí nghiệm.
 • 3) Luôn luôn nhận biết nơi để các trang thiết bị an toàn.
 • 4) Phải mặc áo choàng của phòng thí nghiệm.
 • 5) Phải mang kính bảo hộ.
 • 6) Phải cột tóc gọn lại.
 • 7) Làm sạch bàn thí nghiệm trước khi bắt đầu một thí nghiệm.
 • 8) Không bao giờ được nếm các hóa chất thí nghiệm. Không ăn hoặc uống trong phòng thí nghiệm.
 • 9) Không được nhìn xuống ống thí nghiệm.
 • 10) Nếu làm đổ hóa chất hoặc xảy ra tại nạn, báo cho giáo viên ngay lập tức.
 • 11) Rửa sạch da khi tiếp xúc với hóa chất.
 • 12) Nếu hóa chất rơi vào mắt, phải đi rửa mắt ngay lập tức.
 • 13) Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi qui định như được hướng dẫn.

Bài tập minh họa


2.1. Thí nghiệm Sự lan tỏa của Amoniac

 • Thao tác tiến hành thí nghiệm:
  • Bước 1: Nhỏ 1 giọt dung dịch amoniac vào mẩu giấy quì. ⇒ Giấy quì có hiện tượng gì ?⇒ Kết luận.
  • Bước 2: Đặt giấy quì đã tẩm nước vào đáy ống nghiệm và đặt miếng bông tẩm dung dịch amoniac đặc ở miệng ống nghiệm.
  • Bước 3: Đậy nút ống nghiệm ⇒ Quan sát mẩu giấy quì ⇒ Rút ra kết luận và giải thích.
 • Các em chú ý quan sát thí nghiệm thông qua video sau đây:

Video 1: Sự lan tỏa của amoniac

 • Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.
 • Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, tới giấy quỳ thì làm giấy quỳ hoá xanh.

 

2.2. Sự lan tỏa của Kali pemanganat (thuốc tím) trong nước

 • Thao tác tiến hành thí nghiệm:
  • Bước 1: Đong 2 cốc nước.
  • Bước 2: Cốc 1: bỏ 1-2 hạt thuốc tím ⇒ khuấy đều; Cốc 2: bỏ 1-2 hạt thuốc tím – để cốc nước lắng yên
 • Các em chú ý quan sát thí nghiệm thông qua video sau đây:

Video 2: Sự lan tỏa của Kali pemanganat (thuốc tím) trong nước

 • Hiện tượng:
  • Ở cốc 1, sau khi khuấy thì cốc nước có màu tím.
  • Ở cốc 2, chỉ có những chỗ có thuốc tím thì có màu tím, nhưng để lâu thì hết cốc nước sẽ có màu tím.
 • Giải thích:
  • Ở cốc 1 là do khi khuấy thì các phân tử nước chuyển động mang theo các phân tử thuốc tím làm cốc có màu tím.
  • Ở cốc 2 là do khi để yên thì các phân tử nước chuyển động chậm nên phải chờ lâu nên cốc nước mới có màu tím.