Bài 4: Nguyên tử

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nguyên tử là gì?

 • Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện.
 • Nguyên tử gồm:
  • 1 hạt nhân mang điện tích dương.
  • Vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm.
   • Kí hiệu: e
   • Điện tích:-1
   • Khối lượng:9,1095.10-28g
 • Tổng điện tích dương của hạt nhân bằng tổng điện tích âm của các electron.

Kích thước nguyên tử

Hình 1: Kích thước nguyên tử

1.2. Hạt nhân nguyên tử

Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Hình 2: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi các hạt proton và nơtron.

a. Hạt proton

 • Kí hiệu: p
 • Điện tích: +1
 • Khối lượng: 1,6726.10-24g

b. Hạt nơtron

 • Kí hiệu: n
 • Điện tích: không mang điện.
 • Khối lượng: 1,6726.10-24g

Trong mỗi nguyên tử:

Số p = số e

1.3. Lớp electron

 • Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 1 số electron nhất định
 • Số lớp electron của nguyên tử:
  • H2 : 1 (1e) → 1e ngoài cùng .
  • O2 : 2 (8e) → 6e ngoài cùng.
  • Na : 3 (11e) →1e ngoài cùng.
 • Số e tối đa ở lớp 1: 2e
 • Số e tối đa ở lớp 2: 8e

Cấu tạo nguyên tử Hidro, Oxi, Nitơ

Hình 3: Cấu tạo nguyên tử Hidro, Oxi, Nitơ