Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nội dung ôn tập

a. Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b. Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Trắng xanh

c. Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của K2Cr2O7

6FeSO4+K2Cr2O7+7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3+K2SO4 +Cr2(SO4)3 +7H2O

d. Thí nghiệm 4: Phản ứng của Cu với H2SO4 đặc, nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑+ 2H2O

2.2. Kĩ năng thí nghiệm

 • Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.
 • Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.
 • Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.
 • Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.
 • Không nếm hoặc ngửi trực tiếp  hoá chất.
 • Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

Bài tập minh họa3.1. Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2

a. Cách tiến hành

Các em chú ý quan sát các thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng diễn ra trong đoạn video sau:

b. Hiện tượng – Giải thích

 • Hiện tượng: Phản ứng xảy ra bọt khí thoát ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt.
 • Giải thích: Do xảy ra phản ứng  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑. Khí không màu thoát ra là khí Hidro.
 • Lưu ý:
  • Khi gần kết thúc phản ứng, màu của dung dịch chuyển sang màu vàng do một phần Fe2+ bị oxi hoá trong không khí thành Fe3+
  • Cách bảo quản muối sắt(II) không bị oxi hoá là cho vào dung dịch muối sắt(II) một ít bột sắt: Fe +  2Fe3+  →  3Fe2+

3.2. Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2

a. Cách tiến hành

Các em chú ý quan sát các thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng diễn ra trong đoạn video sau:

b. Hiện tượng – Giải thích

 • Hiện tượng: Lúc đầu kết tủa xuất hiện màu trắng xanh, để lâu đến cuối buổi thấy màu kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ.
 • Giải thích:
  • FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl                       Trắng xanh
  • 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

   Trắng xanh                       Nâu đỏ

3.3. Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của K2Cr2O7

a. Cách tiến hành

Các em chú ý quan sát các thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng diễn ra trong đoạn video sau:

b. Hiện tượng – Giải thích

 • Hiện tượng: Màu da cam của dung dịch K2Cr2O7 bị biến mất khi lắc ống nghiệm, đồng thời dung dịch trong ống nghiệm xuất hiện màu vàng nhạt
 • Giải thích:  6FeSO4+K2Cr2O7+7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3+K2SO4 +Cr2(SO4)3 +7H2O

3.4. Thí nghiệm 4: Phản ứng của Cu với H2SO4 đặc, nóng

a. Cách tiến hành

Các em chú ý quan sát các thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng diễn ra trong đoạn video sau:

b. Hiện tượng – Giải thích

 • Hiện tượng:
  • Bọt khí không màu thoát ra không màu, có mùi hắc. Dung dịch trong ống nghiệm chuyển dần sang màu xanh.
  • Khi nhỏ thêm dung dịch NaOH thấy xuất hiện kết tủa xanh
 • Giải thích:
  • Cu     +   2H2SO4 → CuSO4 (dd màu xanh) + SO2↑  (khí mùi hắc) + 2H2O
  • CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 (kết tủa xanh)+ Na2SO4
  • 2NaOH + H2SO4 →Na2SO4  + 2H2O ⇒ Phản ứng xảy ra chậm do nồng độ axit giảm