Học phí

Áp dụng cho tất cả các lớp và các môn học. Học phí tính theo buổi


Học thử


Trải nghiệm miễn phí
chương trình

  • Miễn phí
  • Dành cho Bạn

Đảm bảo


Chương trình đảm bảo
cho mọi học viên

  • Từ 99.000đ
  • Dành cho Bạn

Cá nhân


Học 1-1
với giáo viên riêng

  • 500.000đ
  • Dành cho VIP

Nhóm bạn


Dành cho nhóm bạn
có từ 3-6 thành viên

  • Liên hệ
  • Học phí thấp nhất